ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับเด็ก โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล185 ตำบล บางวัว อำเภอบางปะกง ฉะเชิงเทรา 24180
TEL 038-500-300-99
ค่าห้องเดี่ยว 3240 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
-
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-