ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับเด็ก โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ฯ อรัญประเทศ

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล885 ถนนสุวรรณศร ตำบล บ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ สระแก้ว 27120
TEL 037-640-000-98
ค่าห้องเดี่ยว 5000 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-