ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับเด็ก โรงพยาบาลปิยะเวชช์ บ่อวิน

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล28/8 หมู่ 8 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20230
TEL 038-345-333 038-345-111
ค่าห้องเดี่ยว 5400 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-