ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับเด็ก โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล88/122-123 หมู่13 ถนนฉะเชิงเทรา-พนมสารคาม ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
TEL 033-050-600
ค่าห้องเดี่ยว 3800 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-