ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับเด็ก โรงพยาบาลศิครินทร์

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล976 ถ. ลาซาล แขวง บางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
TEL 02-366-9900
ค่าห้องเดี่ยว 8700 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-