ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับเด็ก โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล53 ถนนเศรษฐศิริ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
TEL 02-265-7777 02-618-6200-20
ค่าห้องเดี่ยว 7200 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-