มาแนะนำ 3 วิธีในการคลอดของคุณแม่มาฝากคร่า

1. คลอดธรรมชาติ (Natural Vaginal Delivery)

การคลอดธรรมชาติหมายถึงกระบวนการคลอดที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ คือคลอดที่ไม่ได้มีการใช้วิธีการแพทย์หรือเทคโนโลยีที่ช่วยเสริมสร้างในกระบวนการคลอด แม่ทำการคลอดด้วยความธรรมชาติโดยใช้กล้ามเนื้อและระบบท่อน้ำเหลืองภายในร่างกายโดยเท่าที่เป็นไปได้
กระบวนการคลอดธรรมชาติสามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่มีการใช้ยาหรืออุปกรณ์การคลอดเสริมสร้าง เช่น ไม่ใช้สัดส่วนหรือเครื่องช่วยคลอด เมื่อมีการเกิดอาการการคลอด แม่จะใช้กล้ามเนื้อท้องและสะดือเพื่อส่งแรงบีบเพื่อดันทารกผ่านทางช่องคลอดให้เกิดการคลอด
ขั้นตอนของการคลอดธรรมชาติอาจคล้ายกับการคลอดในน้ำหรือคลอดฉุกเฉินที่ไม่มีการใช้วิธีการแพทย์ แม่อาจเลือกตั้งท่าทางที่ถนัดและทำความสะอาดและระมัดระวังการคลอดในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ควรมีบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ช่วยการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญคอยดูแลและให้คำแนะนำเมื่อมีความจำเป็น
การคลอดธรรมชาติส่วนใหญ่มักเป็นกระบวนการธรรมชาติที่สุดและเป็นที่นิยมของแม่ที่มีสภาพความเสี่ยงทางสุขภาพที่มีความปลอดภัยในการคลอดและมีความพร้อมในกระบวนการคลอดธรรมชาติ การคลอดธรรมชาติส่วนใหญ่จะมีความสบายและสะดวกสบายที่สุดให้แก่แม่และเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจและมีความสุขค่ะ

2. การผ่าคลอดหรือ “Cesarean Section”

เป็นกระบวนการคลอดที่ใช้การผ่าตัดในการเปิดช่องท้องแม่เพื่อทำการคลอดทารกออกมานอกโดยตรง การผ่าคลอดนี้จะมีการนำทารกออกมาทางช่องท้องของแม่ และใช้การผ่าตัดเพื่อเข้าถึงรกและมดลูกของแม่เพื่อนำทารกออกมา ขั้นตอนการผ่าคลอดได้แก่

  1. เตรียมตัวก่อนการคลอด : ก่อนการผ่าคลอด แม่จะเตรียมตัวเสร็จสมบูรณ์ก่อนเข้าสู่ห้องผ่าตัด เช่น ต้องสวมเสื้อผ้าที่เหมาะสม และได้รับการประคบประคบคลองที่เหมาะสม
  2. การพิจารณาการคลอดผ่าคลอด: แพทย์จะพิจารณาความเหมาะสมของการผ่าคลอด และตัดสินใจในการดำเนินการให้แม่คลอดผ่าคลอด ซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อมีสภาพความเสี่ยงสูงในการคลอดธรรมชาติ หรือมีเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นระหว่างคลอดธรรมชาติ
  3. การผ่าตัดและคลอด : การผ่าคลอดจะทำในห้องผ่าตัด แม่จะได้รับการสลับให้หมอทำการผ่าตัดในท้องทิศบน จากนั้นจะทำการเปิดช่องท้องแม่เพื่อเข้าถึงรกและมดลูก เมื่อความพร้อมแล้ว แม่จะถูกสลับให้ตัวล่างหรือทำการผ่าคลอด ซึ่งนำทารกออกมานอกโดยตรง
  4. การดูแลและเก็บทารก : เมื่อทารกคลอดแล้ว ทารกจะถูกดูแลและเก็บทารกไว้ในทันที และทำการตรวจสอบสภาพสุขภาพของทารกเพื่อให้มั่นใจว่าทารกเกิดขึ้นอย่างปลอดภัย

หลังจากการผ่าคลอด แม่จะต้องให้ความสำคัญในการฟื้นฟูสภาพร่างกายหลังการผ่าคลอด และควรปฏิบัติตามคำแนะนำและการดูแลของแพทย์หรือผู้ช่วยการแพทย์ที่ให้มาเพื่อการฟื้นฟูอย่างถูกต้องค่ะ

3.การคลอดในน้ำหรือ “Water Birth”

เป็นกระบวนการคลอดที่เกิดขึ้นในน้ำที่มีอุณหภูมิอุ่น ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำร้อนในอุปกรณ์ในส่วนของการคลอดเสร็จสิ้น (birth pool) หรืออาจเป็นแนวทางเลือกของบางสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลที่มีบริการคลอดในน้ำเสร็จสิ้น
กระบวนการคลอดในน้ำส่วนใหญ่จะมีขั้นตอนดังนี้

  1. เตรียมตัวก่อนการคลอด: ก่อนเข้าสู่น้ำคลอด แม่จะต้องเตรียมตัวเสร็จสมบูรณ์ก่อนการคลอดเช่นเดียวกับกระบวนการคลอดธรรมชาติทั่วไป การเตรียมตัวอาจรวมถึงการติดตั้งระบบต่อประภาสำหรับคลอดในน้ำ และการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์เพื่อให้คลอดในน้ำเป็นไปได้ทันที
  2. เข้าสู่น้ำคลอด: เมื่อแม่พร้อมและพริกตัวเสร็จสมบูรณ์ แม่จะเข้าสู่น้ำคลอด โดยคุณหมอและบุคลากรทางการแพทย์จะให้คำแนะนำและควบคุมความเสี่ยงขณะที่แม่คลอดในน้ำ
  3. กระบวนการคลอดในน้ำ: กระบวนการคลอดในน้ำจะคล้ายกับการคลอดธรรมชาติ แม่จะคลอดท่าทางที่ถนัดตามความเหมาะสม คลอดในน้ำอาจช่วยให้แม่รู้สึกสบายและผ่อนคลายกว่าการคลอดธรรมชาติที่คลอดบนบนบนพื้น
  4. การดูแลและเก็บทารก: เมื่อทารกคลอดแล้ว คุณหมอหรือบุคลากรทางการแพทย์จะดูแลและเก็บทารกในน้ำเพื่อให้มั่นใจว่าทารกเป็นสุขภาพดีและเกิดขึ้นอย่างปลอดภัย

นอกจากนี้ยังมีข้อควรระวังในกระบวนการคลอดในน้ำด้วย เช่น การควบคุมอุณหภูมิของน้ำคลอดในช่วงการคลอด ความสะอาดและสภาพน้ำที่ใช้คลอด เพื่อป้องกันการติดเชื้อและความเสี่ยงในการคลอดในน้ำค่ะ
การคลอดในน้ำเป็นข้อเสนอทางเลือกที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของแม่และทารก ควรคุ้มครองและดูแลตัวของท่านโดยการปรึกษาแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกคลอดในน้ำค่ะ