ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับเด็ก โรงพยาบาลบางปะกอก 1

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล2 ซอย สุขสวัสดิ์ 25/1 แขวง บางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
TEL 02-109-1111
ค่าห้องเดี่ยว 5300 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-