ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับเด็ก โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล31/12-15 ถนนสระหลวง เมืองพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร พิจิตร 66000
TEL 056-611-407
ค่าห้องเดี่ยว 1600 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-