ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับเด็ก โรงพยาบาลมเหสักข์

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล46, 7 ถนน มเหสักข์ แขวง สุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
TEL 02-635-7123
ค่าห้องเดี่ยว 1400 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-