ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับเด็ก โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล4/1 ม.3 ถ.เทพ​กระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
TEL 076-237-220-6
ค่าห้องเดี่ยว 2250 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-