ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับเด็ก โรงพยาบาลเพชรรัตน์เพชรบูรณ์

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล2 ถนน เพชรบุระ ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67000
TEL 056-720-680-4
ค่าห้องเดี่ยว 2800 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-