ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับเด็ก โรงพยาบาลเพชรเวช

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล2469 13,15 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง คลองตันเหนือ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
TEL 02-718-1515 02-318-0080-1
ค่าห้องเดี่ยว 4810 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-