ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับเด็ก โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล9/99 ถนน รามอินทรา 52 กม.9 แขวงคันนายาว เขต​คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
TEL 02-793-5000
ค่าห้องเดี่ยว 3850 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-