ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับเด็ก โรงพยาบาลศิริเวชลำพูน

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล256 หมู่ 2 ตำบล สะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000
TEL 053-537-597
ค่าห้องเดี่ยว
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-