ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับเด็ก โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล124, 126 ซอย รามคำแหง 4 แขวง สวนหลวง แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
TEL 02-314-0726-9
ค่าห้องเดี่ยว 3890 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-