ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับเด็ก โรงพยาบาลการูญเวชอยุธยา

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล61/9 หมู่ที่ 4 ถนน AH2 ตำบล คลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1316
TEL 035-315-100-99
ค่าห้องเดี่ยว - บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-