ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับเด็ก โรงพยาบาลกรุงไทย

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล56/96 หมู่ 5 ถนนปากเกร็ด ตำบล​ปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
TEL 02-582-2299
ค่าห้องเดี่ยว 4600 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-