ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับเด็ก โรงพยาบาลเมืองเลยราม

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล546 หมู่ 1 ตำบล นาอาน อำเภอ เมือง จังหวัด เลย 42000
TEL 042-870-000
ค่าห้องเดี่ยว 4200 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-