ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับเด็ก โรงพยาบาล ป.แพทย์ 1

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล45-53 ถนน ไชยณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
TEL 044-234-999
ค่าห้องเดี่ยว 1700 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-