ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับเด็ก โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล37 29 ถ. ลำลูกกา ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12130
TEL 02-006-9999
ค่าห้องเดี่ยว 3650 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
-
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
-
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-