ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับเด็ก โรงพยาบาลพริ้นซ์อุบลราชธานี

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล139 ถ. พลแพน ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
TEL 045-243-222
ค่าห้องเดี่ยว
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-