ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับเด็ก โรงพยาบาลธนบุรีอู่ทอง

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล2000/22 ถนนมาลัยแมน หมู่ 6 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัด​สุพรรณบุรี 72160
TEL 035-551-673-7
ค่าห้องเดี่ยว 3300 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-