ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลอ่างทองเวชชการ 2

ที่อยู่โรงพยาบาล29/9 หมู่ 2 ถนน เลี่ยงเมือง ตำบล ศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง อ่างทอง 14000
TEL 035-612-361-4
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท