อัตค่าคลอดบุตรโรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศ

1.อัตค่าคลอดบุตร (กรุงเทพมหานคร 81 โรงพยาบาล)

โรงพยาบาลจังหวัดค่าคลอดเองค่าผ่าคลอดเบอร์โทรติดต่อ
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพ 28000 บาท 37000 บาท 02-746-8630
โรงพยาบาลวิมุดกรุงเทพ 59000 บาท 75000 บาท 02-079-0000
โรงพยาบาลกระดูกและข้อ ข้อดีมีสุขกรุงเทพ - บาท - บาท 02-080-8999
โรงพยบาลสหวิทยาการมะลิกรุงเทพ - บาท - บาท 02-089-1111
โรงพยาบาลอินทรารัตน์กรุงเทพ 42000 บาท 53000 บาท 02-481-5555
โรงพยาบาลนวเวชกรุงเทพ 37000 บาท 49000 บาท 02-483-9999
โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์กรุงเทพ 32000 บาท 44000 บาท 02-006-8888
โรงพยาบาลเมดพาร์คกรุงเทพ 88000 บาท 99990 บาท 02-023-3333
โรงพยาบาลเวชธานีกรุงเทพ 60000 บาท 89900 บาท 02-734-0000
โรงพยาบาลศิครินทร์กรุงเทพ 48000 บาท 65000 บาท 02-366-9900
โรงพยาบาลศิริราชกรุงเทพ 02-419-7000
โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์กรุงเทพ - บาท - บาท 1474 (Hot Line)
โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์กรุงเทพ - บาท - บาท 02-118-7888
โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรีกรุงเทพ 50000 บาท 62000 บาท 02-438-9000
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์กรุงเทพ 82500 บาท 105000 บาท 02-378-9000
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิทกรุงเทพ 89900 บาท 119000 บาท 02-711-8000
โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรากรุงเทพ 36600 บาท 48600 บาท 02-793-5000
โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์กรุงเทพ 20000 บาท 45000 บาท 02-874-6766-70
โรงพยาบาลสุขุมวิทกรุงเทพ 59000 บาท 79000 บาท 02-391-0011
โรงพยาบาลสินแพทย์เสรีรักษ์กรุงเทพ 36000 บาท 48000 บาท 02-761-9888
โรงพยาบาลหัวเฉียวกรุงเทพ 33000 บาท 45000 บาท 02-223-1351
โรงพยาบาลพระราม 9กรุงเทพ 65000 บาท 85000 บาท 02-202-9999
โรงพยาบาลวิภาวดีกรุงเทพ 42900 บาท 62900 บาท 02-561-1111 02-941-2900
โรงพยาบาลเพชรเวชกรุงเทพ 35900 บาท 49900 บาท 02-718-1515 02-318-0080-1
โรงพยาบาลแพทย์ปัญญากรุงเทพ 24400 บาท 32100 บาท 02-314-0726-9
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะกรุงเทพ 35000 บาท 51000 บาท 02-574-5000-9
โรงพยาบาลมเหสักข์กรุงเทพ 25000 บาท 35000 บาท 02-635-7123
โรงพยาบาลมิชชั่นกรุงเทพ 35000 บาท 45000 บาท 02-282-1100
โรงพยาบาลมิตรประชา(เพชรเกษม2เดิม)กรุงเทพ 29900 บาท 34900 บาท 02-455-5599
โรงพยาบาลยันฮีกรุงเทพ 34000 บาท 46000 บาท 02-879-0300
โรงพยาบาลรามคำแหงกรุงเทพ 46000 บาท 59000 บาท 02-374-0200-16
โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพ - บาท - บาท 02-201-1000
โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะกรุงเทพ 34900 บาท 52000 บาท 02-872-1001-5
โรงพยาบาลลาดพร้าวกรุงเทพ 43900 บาท 47900 บาท 02-530-2244
โรงพยาบาลวิชัยยุทธกรุงเทพ 45900 บาท 69900 บาท 02-265-7777 02-618-6200-20
โรงพยาบาลพญาไท 3กรุงเทพ 51500 บาท 69900 บาท 02-467-1111
โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉายกรุงเทพ - บาท - บาท 02-412-0055-60
โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์กรุงเทพ 35000 บาท 48000 บาท 02-944-7111
โรงพยาบาลวิชัยเวช หนองแขมกรุงเทพ 33000 บาท 50000 บาท 02-441-6999
โรงพยาบาลพระราม 2 PMGกรุงเทพ 28000 บาท 38000 บาท 02-451-4920-30
โรงพยาบาลวิภาราม พัฒนาการกรุงเทพ 37900 บาท 52500 บาท 02-722-2500
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์ฯกรุงเทพ 45000 บาท 62000 บาท 02-109-9111
โรงพยาบาลบางไผ่กรุงเทพ 25000 บาท 39900 บาท 02-457-0086
โรงพยาบาลบางโพกรุงเทพ 39900 บาท 43900 บาท 02-587-0144
โรงพยาบาลบางมดกรุงเทพ 60000 บาท 80000 บาท 02-867-0606
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์กรุงเทพ 109000 บาท 129000 บาท 02-066-8888
โรงพยาบาลบี เอ็น เอช BNHกรุงเทพ 86000 บาท 95000 บาท 02-686-2700
โรงพยาบาลปิยะเวท (พระราม9)กรุงเทพ 60000 บาท 65000 บาท 02-129-5555
โรงพยาบาลเปาโล เกษตรกรุงเทพ 45900 บาท 55900 บาท 02-150-0900
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล พหลโยธินกรุงเทพ 50000 บาท 69000 บาท 02-279-7000
โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองกรุงเทพ - บาท 79000 บาท 02-220-7999
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล โชคชัย4กรุงเทพ 39900 บาท 49900 บาท 02-514-2157-9
โรงพยาบาลนครธนกรุงเทพ 42900 บาท 62900 บาท 02-450-9999
โรงพยาบาลประชาพัฒน์กรุงเทพ 25000 บาท 39000 บาท 02-427-9966
โรงพยาบาลนมะรักษ์กรุงเทพ - บาท - บาท 02-059-0245-49
โรงพยาบาลพญาไท 1กรุงเทพ 54000 บาท 72000 บาท 02-201-4600
โรงพยาบาลนวมินทร์กรุงเทพ - บาท - บาท 02-918-5080
โรงพยาบาลพญาไท 2กรุงเทพ 82000 บาท 60000 บาท 02-617-2444
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9กรุงเทพ 28900 บาท 38900 บาท 02-518-1818
โรงพยาบาลบางปะกอก 1กรุงเทพ 31000 บาท 48000 บาท 02-109-1111
โรงพยาบาลบางปะกอก 8กรุงเทพ 21900 บาท 40900 บาท 02-109-8111
โรงพยาบาลเจ้าพระยากรุงเทพ 49900 บาท 69900 บาท 02-434-0117 02-884-7000
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์กรุงเทพ 50000 บาท 77000 บาท 02-838-5555 02-675-5000
โรงพยาบาลซีจีเอช(เซ็นทรัลเยนเนอรัล)กรุงเทพ 36000 บาท 48000 บาท 02-552-8777
โรงพยาบาลซีจีเอชสายไหม(สายไหม)กรุงเทพ 26400 บาท 41400 บาท 02-991-8999
โรงพยาบาลตา หู คอ จมูกกรุงเทพ - บาท - บาท 02-886-6600-13
โรงพยาบาลเทพธารินทร์กรุงเทพ 49000 บาท 69000 บาท 02--348-7000
โรงพยาบาลกรุงเทพกรุงเทพ 82500 บาท 115500 บาท 02-310-3000
โรงพยาบาลไทยนครินทร์กรุงเทพ 43000 บาท 60000 บาท 02-361-2727
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนกรุงเทพ 59000 บาท 83000 บาท 02-235-1000 02-625-9000
โรงพยาบาลธนบุรี 1กรุงเทพ 41400 บาท 68400 บาท 02-487-2000
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 1กรุงเทพ 27000 บาท 37000 บาท 02-769-2000
โรงพยาบาลธนบุรี 2กรุงเทพ 40000 บาท 67800 บาท 02-487-2100
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 2กรุงเทพ - บาท - บาท 02-399-4259-63
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแคกรุงเทพ 37500 บาท 52500 บาท 02-804-8959
โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ประชาชื่นกรุงเทพ 34500 บาท 49500 บาท 02-910-1600-45
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รามคำแหงกรุงเทพ 29000 บาท 41000 บาท 02-339-000
โรงพยาบาลคามิลเลียนกรุงเทพ 32900 บาท 44900 บาท 02-185-1444
โรงพยาบาลจักษุรัตนินกรุงเทพ - บาท - บาท 02-639-3399
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กรุงเทพ - บาท - บาท 02-256-4000
โรงพยาบาลบี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์กรุงเทพ 37900 บาท 49900 บาท 02-532-4444

2.อัตค่าคลอดบุตร (ภาคกลางและจังหวัดปริมณฑล 82 โรงพยาบาล)

โรงพยาบาลจังหวัดค่าคลอดเองค่าผ่าคลอดเบอร์โทรติดต่อ
โรงพยาบาลพิษณุโลกฮอสพิทอลพิษณุโลก 25900 บาท 37900 บาท 055-909-888
โรงพยาบาลพิษณุเวชพิษณุโลก 35900 บาท 49900 บาท 055-909-000
โรงพยาบาลรวมแพทย์พิษณุโลกพิษณุโลก - บาท 37400 บาท 055-219-307-16
โรงพยาบาลเพชรรัตน์เพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ - บาท - บาท 056-720-680-4
โรงพยาบาลพัฒนเวชสุโขทัย - บาท - บาท 055-621-502-7
โรงพยาบาลรวมแพทย์สุโขทัยสุโขทัย - บาท - บาท 055-612-189-90
โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพงกำแพงเพชร - บาท 43900 บาท 055-716-100 055-716-705
โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการพิจิตร 19000 บาท 28000 บาท 056-611-407
โรงพยาบาลพิษณุเวชพิจิตรพิจิตร 21900 บาท 31900 บาท 056-612-096
โรงพยาบาลปากน้ำโพ 1นครสวรรค์ 24000 บาท 34000 บาท 056-000-111
โรงพยาบาลปากน้ำโพ 2นครสวรรค์ 24000 บาท 34000 บาท 056-000-111
โรงพยาบาลรวมแพทย์นครสวรรค์นครสวรรค์ 22000 บาท 33000 บาท 056-223-600
โรงพยาบาลศรีสวรรค์นครสวรรค์ 24000 บาท 34000 บาท 056-221-222
โรงพยาบาลพริ้นซ์อุทัยธานีอุทัยธานี - บาท 33900 บาท 056-049-899
โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลกพิษณุโลก 35900 บาท 49900 บาท 055-212-222
โรงพยาบาลศุภมิตรเสนาพระนครศรีอยุธยา - บาท - บาท 035-289-572-9
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรีสระบุรี 39000 บาท 49000 บาท 036-315-555-90
โรงพยาบาลปภาเวชสระบุรี - บาท - บาท 036-326-122-5
โรงพยาบาลมิตรเมโมเรียลสระบุรีสระบุรี - บาท 80000 บาท 036-218-900-11
โรงพยาบาลมหาชัย 1สมุทรสาคร 36900 บาท 57900 บาท 034-424-990
โรงพยาบาลอ่างทองเวชชการ 2อ่างทอง - บาท - บาท 035-612-361-4
โรงพยาบาลมหาชัย 2สมุทรสาคร 36500 บาท 54900 บาท 02-117-4999 02-431-0054
โรงพยาบาลเบญจรมย์ลพบุรี - บาท - บาท 036-412-160
โรงพยาบาลมหาชัย 3สมุทรสาคร - บาท - บาท 034-429-111
โรงพยาบาลเมืองนารายณ์ลพบุรี - บาท 75000 บาท 036-420-666
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์ฯ สมุทรสาครสมุทรสาคร 30000 บาท 42000 บาท 034-410-700-6
โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาทชัยนาท 33999 บาท 43999 บาท 056-413-017-8
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อยสมุทรสาคร 35000 บาท 54000 บาท 02-441-7899
โรงพยาบาลวิภาราม สมุทรสาครสมุทรสาคร 28000 บาท 39000 บาท 034-116-999 034-134-500-3
โรงพยาบาลเอกชัยสมุทรสาคร 40900 บาท 60900 บาท 034-417-999
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯนครนายก - บาท - บาท 037-395-085-6
โรงพยาบาลการูญเวชอยุธยาพระนครศรีอยุธยา - บาท - บาท 035-315-100-99
โรงพยาบาลพีรเวชพระนครศรีอยุธยา - บาท - บาท 035-801-555
โรงพยาบาลราชธานีพระนครศรีอยุธยา 35000 บาท 55000 บาท 035-335-555-71
โรงพยาบาลราชธานี โรจนะพระนครศรีอยุธยา 35000 บาท 55000 บาท 035-249-249
โรงพยาบาลบางนา 2สมุทรปราการ 35000 บาท 50000 บาท 02-740-1800-6
โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์นครปฐม 40000 บาท 62000 บาท 034-219-600
โรงพยาบาลบางนา 5สมุทรปราการ 28000 บาท 36000 บาท 02-138-1155-64
โรงพยาบาลเทพากรนครปฐม 29000 บาท 39000 บาท 034-272-705
โรงพยาบาลบางปะกอก 3สมุทรปราการ 23000 บาท 39000 บาท 02-109-3111
โรงพยาบาลนครปฐมนครปฐม - บาท - บาท 034-240-000
โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการสมุทรปราการ 23000 บาท 39000 บาท 02-109-3222
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ( องค์การมหาชน )สมุทรสาคร 19900 บาท 34000 บาท 034-419-555
โรงพยาบาลเปาโล พระประแดงสมุทรปราการ 50000 บาท 60000 บาท 02-818-9000
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล สมุทรปราการสมุทรปราการ 35000 บาท 45000 บาท 02-363-2000
โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิสมุทรปราการ 37000 บาท 43000 บาท 02-080-5999
โรงพยาบาลเมืองสมุทร ปากน้ำสมุทรปราการ 25000 บาท 38000 บาท 02-173-7766-75
โรงพยาบาลเมืองสมุทร ปู่เจ้าฯสมุทรปราการ 25000 บาท 38000 บาท 02-754-2800-9
โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์สมุทรปราการ 32000 บาท 39000 บาท 02-708-7501-20
โรงพยาบาลวิภาราม ชัยปราการสมุทรปราการ - บาท - บาท 02-363-9222
โรงพยาบาลศิครินทร์สมุทรปราการสมุทรปราการ 20000 บาท 33650 บาท 02-323-2993-5
โรงพยาบาลสำโรงสมุทรปราการ 38500 บาท 53500 บาท 02-361-1111
โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์สมุทรปราการ 33000 บาท 45000 บาท 02-761-5999
โรงพยาบาลมหาชัยแม่กลองสมุทรสงคราม - บาท - บาท 034-715-001-5
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน นครปฐมนครปฐม 25500 บาท 39500 บาท 034-270-080-5
โรงพยาบาลปทุมเวชปทุมธานี 28000 บาท 43000 บาท 02-567-1991
โรงพยาบาลเปาโลรังสิตปทุมธานี 45000 บาท 55000 บาท 02-577-8111
โรงพยาบาลแพทย์รังสิตปทุมธานี 29900 บาท 43900 บาท 02-998-9999
โรงพยาบาลแม่และเด็กแพทย์รังสิตปทุมธานี 29900 บาท 43900 บาท 02-998-9888
โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกาปทุมธานี 32000 บาท 44000 บาท 02-006-9999
โรงพยาบาลภัทรธนบุรีปทุมธานี 26000 บาท 40000 บาท 02-901-8400-8
โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกาปทุมธานี 26400 บาท 41400 บาท 02-088-0888
โรงพยาบาลธนบุรีอู่ทองสุพรรณบุรี - บาท - บาท 035-551-673-7
โรงพยาบาลพรชัยสุพรรณบุรี - บาท 49000 บาท 035-514-444
โรงพยาบาลวิภาวดี ปิยะราษฎร์สุพรรณบุรี 45000 บาท 55000 บาท 035-552-724-7
โรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณสุพรรณบุรี 25500 บาท 49900 บาท 035-523-777
โรงพยาบาลสิงห์บุรีเวชชการ ( หมอประเจิด )สิงห์บุรี - บาท 40000 บาท 036-522-555-7
โรงพยาบาลอนันต์พัฒนา 2นนทบุรี - บาท - บาท 02-883-9922-69
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิสมุทรปราการ - บาท - บาท 02-316-8345-9
โรงพยาบาลกรุงสยามเซ็นเตอร์คาร์ลอสปทุมธานี 35900 บาท 47900 บาท 02-975-6700
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 (เทพารักษ์)สมุทรปราการ 32000 บาท 45000 บาท 02-033-2900
โรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานีปทุมธานี 24000 บาท 38000 บาท 02-529-4533-41
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 (กิ่งแก้ว) แอร์พอร์ตสมุทรปราการ 38000 บาท 50000 บาท 02-115-2111
โรงพยาบาลบางประกอกรังสิต 2ปทุมธานี 29999 บาท 39999 บาท 02-028-1111
โรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร์คสมุทรปราการ 22000 บาท 36000 บาท 02-312-7261-9
โรงพยาบาลกรุงไทยนนทบุรี 32500 บาท 44000 บาท 02-582-2299
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ฯ รัตนาธิเบศร์นนทบุรี 39000 บาท 49500 บาท 02-594-0020-65
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์นนทบุรี 31000 บาท 47500 บาท 02-149-1330
โรงพยาบาลชลลดานนทบุรี - บาท - บาท 02-571-7799
โรงพยาบาลนนทเวชนนทบุรี 46900 บาท 65000 บาท 02-596-7888
โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดนนทบุรี 32000 บาท 41000 บาท 02-960-9655-9
โรงพยาบาลเวิลด์ เมดิคอล เซ็นเตอร์นนทบุรี 45000 บาท 76000 บาท 02-836-9999

3.อัตค่าคลอดบุตร (ภาคตะวันออก 39 โรงพยาบาล)

โรงพยาบาลจังหวัดค่าคลอดเองค่าผ่าคลอดเบอร์โทรติดต่อ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ปราจีนบุรีปราจีนบุรี 30000 บาท 41000 บาท 037-627-000-99
โรงพยาบาลตราดตราด - บาท - บาท 039-511-040
โรงพยาบาลระยองระยอง - บาท - บาท 038-611-104
คลินิกแพทย์สมเดชระยอง - บาท - บาท 038-671-493
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา 32000 บาท 43000 บาท 038-812-702-19
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ฉะเชิงเทรา 32000 บาท 39000 บาท 038-500-300-99
โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา 39000 บาท 45000 บาท 033-050-600
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรปราจีนบุรี - บาท - บาท 037-211-088
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ปราจีนบุรี 32000 บาท 43000 บาท 037-211-088
โรงพยาบาลเมดิแคร์ 304ปราจีนบุรี 037-239-665
คลินิกเวชกรรมอิมพีเรียลปราจีนบุรี - บาท - บาท 081-996-2547 089-109-8934
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ฯ อรัญประเทศสระแก้ว 34500 บาท 49500 บาท 037-640-000-98
โรงพยาบาลปิยะเวชช์ระยองระยอง 45000 บาท 80000 บาท 038-020-100
โรงพยาบาลมงกุฏระยองระยอง - บาท 45000 บาท 038-682-136-9
โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียลชลบุรี 42900 บาท 64900 บาท 038-488-777
โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์ชลบุรี - บาท - บาท 038-428-374
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาชลบุรี - บาท - บาท 038-394-850-3
โรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบังชลบุรี 37000 บาท 46000 บาท 038-491-888
โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนครชลบุรี 33300 บาท 41000 บาท 033-265-599
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ชลบุรี 20000 บาท 30000 บาท 038-245-700 038-933-900
โรงพยาบาลสมเด็จราชเทวี ณ ศรีราชาชลบุรี - บาท - บาท 038-320-200
โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรีชลบุรี 53900 บาท 60900 บาท 033-038-888
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชาชลบุรี 60900 บาท 66900 บาท 038-320-300
โรงพยาบาลเอกชลชลบุรี 40000 บาท 42000 บาท 038-939-999
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาชลบุรี 57900 บาท 69900 บาท 038-259-999
โรงพยาบาลเอกชล 2ชลบุรี 34100 บาท 36000 บาท 038-939-888
โรงพยาบาลจอมเทียนชลบุรี 55000 บาท 57000 บาท 038-259-977
โรงพยาบาลกรุงเทพระยองระยอง 52000 บาท 54900 บาท 038-921-999
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวชชลบุรี - บาท - บาท 038-284-354-5
โรงพยาบาลศรีระยองระยอง - บาท 45000 บาท 038-998-555
โรงพยาบาลชลบุรีชลบุรี - บาท - บาท 038-931-000
โรงพยาบาลบ้านฉางระยอง - บาท - บาท 038-603-838
โรงพยาบาลปิยะเวชช์ บ่อวินชลบุรี 40000 บาท 80000 บาท 038-345-333 038-345-111
โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชาชลบุรี 53900 บาท 60900 บาท 038-317-333
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรีจันทบุรี 49000 บาท 59900 บาท 039-319-888
โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี - บาท - บาท 039-319-666
โรงพยาบาลสิริเวชจันทบุรี 39000 บาท 53500 บาท 039-605-666
โรงพยาบาลกรุงเทพตราดตราด 40000 บาท 54000 บาท 039-552-777
โรงพยาบาลเกาะช้างอินเตอร์เนชั่นแนลตราด - บาท - บาท 039-551-555

4.อัตค่าคลอดบุตร (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 44 โรงพยาบาล)

โรงพยาบาลจังหวัดค่าคลอดเองค่าผ่าคลอดเบอร์โทรติดต่อ
โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษศรีสะเกษ 39000 บาท 54000 บาท 045-968-888
โรงพยาบาลรวมแพทย์ (หมออนันต์)สุรินทร์ - บาท - บาท 044-513-638
โรงพยาบาลสกลนครสกลนคร - บาท - บาท 042-176-000
โรงพยาบาลรวมแพทย์หนองคายหนองคาย - บาท - บาท 042-421-412-4
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อหนองคาย 11000 บาท 30000 บาท 042-431-015
โรงพยาบาลหนองคายหนองคาย 16435 บาท 22700 บาท 042-413-456-65
โรงพยาบาลหนองคายวัฒนาหนองคาย 39900 บาท 39900 บาท 042-421-999
โรงพยาบาลวีระพลการแพทย์หนองบัวลำภู - บาท - บาท 042-312-344-6
โรงพยาบาลกรุงเทพอุดรอุดรธานี 56900 บาท 59900 บาท 042-343-111
โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนาอุดรธานี 33000 บาท 49000 บาท 042-325-999
โรงพยาบาลเอกอุดรอุดรธานี 38999 บาท 27999 บาท 042-342-555
โรงพยาบาลพริ้นซ์อุบลราชธานีอุบลราชธานี 045-243-222
โรงพยาบาลราชเวช อุบลราชธานีอุบลราชธานี 33000 บาท 49000 บาท 045-280-040
โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตราอุบลราชธานี - บาท - บาท 045-958-888
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์อินเตอร์อุบลราชธานี - บาท - บาท 045-244-973 045-240-074-9
โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรีอุบลราชธานี - บาท 54000 บาท 045-429-100 045-429-111
โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมานครราชสีมา 30999 บาท 38999 บาท 044-429-999
โรงพยาบาลรักษ์สกลสกลนคร - บาท - บาท 042-712-800
โรงพยาบาลเซนต์เมรี่นครราชสีมา 24900 บาท 38900 บาท 044-240-240
โรงพยาบาล บัวใหญ่รวมแพทย์นครราชสีมา - บาท - บาท 044-292-249-53
โรงพยาบาล ป.แพทย์ 1นครราชสีมา - บาท - บาท 044-234-999
โรงพยาบาล ป.แพทย์ 2นครราชสีมา 25000 บาท 36000 บาท 044-234-999
โรงพยาบาล ม.เทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมา - บาท - บาท 044-376-555
โรงพยาบาล ริมลิฟวิ่งนครราชสีมา - บาท - บาท 044-756-313-8
โรงพยาบาล สูงเนินนครราชสีมา - บาท - บาท 044-286-422-3
โรงพยาบาลเอกชนบุรีรัมย์บุรีรัมย์ - บาท - บาท 044-614-100-5
โรงพยาบาลมหาสารคามอินเตอร์เนชั่นแนลมหาสารคาม 24500 บาท 38000 บาท 043-721-700 043-723-669
โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนลมุกดาหาร 30000 บาท 50000 บาท 042-611-222
โรงพยาบาลนายแพทย์หาญยโสธร - บาท - บาท 045-711-356
โรงพยาบาลจุรีเวชร้อยเอ็ด 17000 บาท 19000 บาท 043-518-019-26
โรงพยาบาลชัยภูมิรวมแพทย์ชัยภูมิ - บาท - บาท 044-813-222
โรงพยาบาลร้อยเอ็ดธนบุรีร้อยเอ็ด 15000 บาท 20000 บาท 043-515-191
โรงพยาบาลชัยภูมิรามชัยภูมิ - บาท - บาท 044-836-888
โรงพยาบาลเมืองเลยรามเลย 32000 บาท 55000 บาท 042-870-000
โรงพยาบาลกรุงเทพปากช่องนครราชสีมา - บาท 48000 บาท 044-316-611-5
โรงพยาบาลประชารักษ์เวชการศรีสะเกษ - บาท - บาท 045-613-342
โรงพยาบาลธีรวัฒน์กาฬสินธุ์ - บาท - บาท 043-811-757
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ธนบุรีกาฬสินธุ์ 22000 บาท 30000 บาท 043-811-757
โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นขอนแก่น 31900 บาท 51900 บาท 043-042-888
โรงพยาบาลขอนแก่นรามขอนแก่น 29000 บาท 49000 บาท 043-232-555
โรงพยาบาลขอนแก่นขอนแก่น - บาท - บาท 043-009-900
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ขอนแก่น 29900 บาท 49900 บาท 043-237-555
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่นขอนแก่น - บาท - บาท 043-348-888
โรงพยาบาล ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ขอนแก่น - บาท - บาท 043-232-700

5.อัตค่าคลอดบุตร (ภาคเหนือ 27 โรงพยาบาล)

โรงพยาบาลจังหวัดค่าคลอดเองค่าผ่าคลอดเบอร์โทรติดต่อ
โรงพยาบาลศิริเวชลำพูนลำพูน 053-537-597
โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอลำพูน 34500 บาท 49500 บาท 053-581-998
โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูนลำพูน 21500 บาท 34500 บาท 053-582-888
โรงพยาบาลเทพปัญญาเชียงใหม่ - บาท - บาท 052-088-999
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เชียงใหม่ - บาท - บาท 053-936-150
โรงพยาบาลแมคคอร์มิคเชียงใหม่ 22000 บาท 41000 บาท 053-921-777
โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่เชียงใหม่ 19000 บาท 30000 บาท 052-011-999
โรงพยาบาลลานนาเชียงใหม่ 22000 บาท 35000 บาท 052-134-777
ศูนย์ศรีพัฒน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่ - บาท - บาท 053-936-900-1
โรงพยาบาลน่านน่าน - บาท - บาท 054-771-620-2 054-719-000
โรงพยาบาลพะเยารามพะเยา 19900 บาท 24900 บาท 054-411-111
โรงพยาบาลแพร่คริสเตียนแพร่ - บาท - บาท 054-511-494 054-625-300
โรงพยาบาลแพร่รามแพร่ - บาท 50000 บาท 054-522-911-3
โรงพยาบาลเขลางค์นครรามลำปาง 29000 บาท 42000 บาท 054-019-619
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่เชียงใหม่ 50000 บาท 79900 บาท 052-089-888
โรงพยาบาลหริภุญชัยเมโมเรียลลำปาง 21000 บาท 34000 บาท 053-581-600-4
โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเชียงใหม่ 31000 บาท 43500 บาท 053-200-002 053-272-788
โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์ - บาท 44500 บาท 055-409-000
โรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์เชียงใหม่ - บาท - บาท 053-270-145-50
โรงพยาบาลเชียงใหม่รามเชียงใหม่ - บาท 67000 บาท 053-920-300
โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียลเชียงใหม่ - บาท - บาท 053-819-333-40
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงรายเชียงราย 38000 บาท 55000 บาท 052-051-800
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์เชียงราย 29000 บาท 40000 บาท 052-051-800
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์แม่สายเชียงราย - บาท - บาท 053-731-391
โรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์เชียงราย - บาท - บาท 053-719-719
ศูนย์การแพทย์ ม.แม่ฟ้าหลวงเชียงราย - บาท 20000 บาท 053-914-000
โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คเชียงราย 28000 บาท 42900 บาท 053-711-366 053-910-100

6.อัตค่าคลอดบุตร (ภาคตะวันตก 13 โรงพยาบาล)

โรงพยาบาลจังหวัดค่าคลอดเองค่าผ่าคลอดเบอร์โทรติดต่อ
โรงพยาบาลดำเนินสะดวกราชบุรี - บาท - บาท 032-246-000
โรงพยาบาลมหาชัยพร้อมแพทย์ราชบุรี - บาท - บาท 032-328-521
โรงพยาบาลสินแพทย์กาญจนบุรีกาญจนบุรี 32900 บาท 44900 บาท 034-520-911-15
โรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนลตาก - บาท 42900 บาท 055-518-200-22
โรงพยาบาลแม่สอดตาก - บาท - บาท 055-531-229
โรงพยาบาลแม่สอดรามตาก 22000 บาท 39000 บาท 055-533-912-4
โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินประจวบคีรีขันธ์ 41000 บาท 59000 บาท 032-616-800
โรงพยาบาลซานเปาโลหัวหินประจวบคีรีขันธ์ 32500 บาท 45000 บาท 032-532-576
โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์เพชรบุรี - บาท 36700 บาท 032-417-070-9
โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรีเพชรบุรี 35500 บาท 46900 บาท 032-897-888
โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราชราชบุรี 40000 บาท 65000 บาท 032-322-274-80
โรงพยาบาลซานคามิลโลราชบุรี 23000 บาท 35000 บาท 032-210-691-5
โรงพยาบาลธนกาญจน์กาญจนบุรี - บาท - บาท 034-540-601-9

7.อัตค่าคลอดบุตร (ภาคใต้ 42 โรงพยาบาล)

โรงพยาบาลจังหวัดค่าคลอดเองค่าผ่าคลอดเบอร์โทรติดต่อ
โรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคีสงขลา 12000 บาท 24000 บาท 074-801-900
โรงพยาบาลราษฎร์ยินดีหาดใหญ่สงขลา 16000 บาท 33000 บาท 074-200-200
โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่สงขลา 33500 บาท 54100 บาท 074-310-310
โรงพยาบาลสงขลาสงขลา - บาท - บาท 074-338-100
โรงพยาบาลหาดใหญ่สงขลา - บาท - บาท 074-273-100
โรงพยาบาลกรุงเทพสมุยสุราษฎร์ธานี 49000 บาท 69000 บาท 077-429-500
โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์สุราษฎร์ธานี 45000 บาท 50000 บาท 077-956-789
โรงพยาบาลเกาะสมุยสุราษฎร์ธานี - บาท - บาท 077-421-103
โรงพยาบาลจุกษุสุราษฎร์สุราษฎร์ธานี - บาท - บาท 077-276-999
โรงพยาบาลทักษิณสุราษฎร์ธานี 33000 บาท 26500 บาท 077-278-777
โรงพยาบาล ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล เกาะสมุยสุราษฎร์ธานี - บาท - บาท 077-332-657
โรงพยาบาลบ้านดอนอินเตอร์ฯ (เกาะสมุย)สุราษฎร์ธานี - บาท - บาท 077-332-706-7
โรงพยาบาลดีบุกภูเก็ต - บาท - บาท 076-298-298
โรงพยาบาลเวียงเวชสุราษฎร์ธานี - บาท - บาท 077-361-483 077-361-672
โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ตภูเก็ต 26500 บาท 42500 บาท 076-237-220-6
โรงพยาบาลศรีวิชัย สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี - บาท - บาท 077-282-520
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตภูเก็ต - บาท - บาท 076-361-234
โรงพยาบาลสมุยอินเตอร์เนชั่นแนลสุราษฎร์ธานี - บาท - บาท 077-300-394-5
โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วน จ.ภูเก็ตภูเก็ต - บาท - บาท 076-358-888
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่สงขลา 19900 บาท 34900 บาท 074-272-800
โรงพยาบาลนครินทร์นครศรีธรรมราช 27130 บาท 51240 บาท 075-312-800
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช 10000 บาท 18000 บาท 075-340-250
โรงพยาบาลรวมแพทย์ทุ่งสงนครศรีธรรมราช - บาท - บาท 075-422-330
โรงพยาบาลสิชลนครศรีธรรมราช - บาท - บาท 075-535-630-4
โรงพยาบาลตะกั่วป่าพังงา - บาท - บาท 076-584-250
โรงพยาบาลพังงาพังงา - บาท - บาท 076-411-616 076-412-032
โรงพยาบาลปิยะรักษ์พัทลุง - บาท - บาท 074-627-146-54
โรงพยาบาลจริยธรรมรวมแพทย์กระบี่กระบี่ - บาท - บาท 075-664-455
โรงพยาบาลพัทลุงพัทลุง - บาท - บาท 074-609-500
โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางกระบี่ 34999 บาท 48899 บาท 075-815-555
โรงพยาบาลสิโรรสยะลา 18000 บาท 36000 บาท 073-223-600-4
โรงพยาบาลธนบุรีชุมพรชุมพร 39900 บาท 55000 บาท 077-658-555
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตภูเก็ต 48000 บาท 59900 บาท 076-254-425 076-360-100
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ชุมพร - บาท 45900 บาท 077-542-555
โรงพยาบาลสิริโรจน์ภูเก็ต 44900 บาท 54900 บาท 076-361-888
โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช (ตรังรวมแพทย์)ตรัง 28900 บาท 39900 บาท 075-218-988
โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรังตรัง 27999 บาท 39999 บาท 075-205-555
โรงพยาบาลธนบุรีทุ่งสงนครศรีธรรมราช 38888 บาท 50888 บาท 075-808-888
โรงพยาบาลนครคริสเตียนนครศรีธรรมราช 35000 บาท 65000 บาท 075-356-214
โรงพยาบาลนครพัฒน์นครศรีธรรมราช - บาท 45000 บาท 075-305-999
โรงพยาบาลกระบี่กระบี่ - บาท - บาท 075-626-700
โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนลกระบี่ 36500 บาท 49500 บาท 075-626-555

** บางโรงพยาบาลยังไม่มีข้อมูลทางเวปไซด์จะอัพเดทให้เรื่อยๆ นะคะ