ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลการูญเวชอยุธยา

ที่อยู่โรงพยาบาล61/9 หมู่ที่ 4 ถนน AH2 ตำบล คลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1316
TEL 035-315-100-99
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท