ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลมหาชัยแม่กลอง

ที่อยู่โรงพยาบาล158/1 ราษฎร์ประสิทธิ์ ถนน ราษฎร์ประสิทธิ์ ตำบล แม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000
TEL 034-715-001-5
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท