ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลพัฒนเวช

ที่อยู่โรงพยาบาล89/9 สิงหวัฒน์ ตำบลธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย 64000
TEL 055-621-502-7
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท