ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลจักษุรัตนิน

ที่อยู่โรงพยาบาล80/1 ถนน สุขุมวิท 21 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
TEL 02-639-3399
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท