ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลไทยนครินทร์

ที่อยู่โรงพยาบาล345 ถ. เทพรัตน แขวง บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
TEL 02-361-2727
ค่าคลอดเอง 43000 บาท
ค่าผ่าคลอด 60000 บาท