โรงพยาบาลจังหวัดค่าห้องเดี่ยวเบอร์โทรติดต่อIPDOPDMED.Center
โรงพยาบาลบางนา 2สมุทรปราการ 1450 บาท 02-740-1800-6 IPD OPD -
โรงพยาบาลจังหวัดค่าห้องเดี่ยวเบอร์โทรติดต่อIPDOPDMED.Center
โรงพยาบาลบางนา 5สมุทรปราการ 3800 บาท 02-138-1155-64 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลจังหวัดค่าห้องเดี่ยวเบอร์โทรติดต่อIPDOPDMED.Center
โรงพยาบาลบางปะกอก 3สมุทรปราการ 3300 บาท 02-109-3111 IPD OPD MED.Center