โรงพยาบาลจังหวัดค่าห้องเดี่ยวเบอร์โทรติดต่อIPDOPDMED.Center
โรงพยาบาลสำโรงสมุทรปราการ 5070 บาท 02-361-1111 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลจังหวัดค่าห้องเดี่ยวเบอร์โทรติดต่อIPDOPDMED.Center
โรงพยาบาลบางนา 2สมุทรปราการ 1450 บาท 02-740-1800-6 IPD OPD -
โรงพยาบาลจังหวัดค่าห้องเดี่ยวเบอร์โทรติดต่อIPDOPDMED.Center
โรงพยาบาลบางนา 5สมุทรปราการ 3800 บาท 02-138-1155-64 IPD OPD MED.Center