ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับเด็ก โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล58 หมู่ 15 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบล​บางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
TEL 02-149-1330
ค่าห้องเดี่ยว 5600 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-