ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับเด็ก โรงพยาบาลปิยะรักษ์

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล74 ถนน อภัยบริรักษ์ ตำบล คูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง พัทลุง 93000
TEL 074-627-146-54
ค่าห้องเดี่ยว 1700 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
-
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-