ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับเด็ก โรงพยาบาลสิชล

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล189 หมู่ที่ 5 ถ.ศุภโยคพัฒนา ตำบล สิชล อำเภอ สิชล นครศรีธรรมราช 80120
TEL 075-535-630-4
ค่าห้องเดี่ยว 3450 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
-
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-