ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับเด็ก โรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณ

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล76 ถนนเณรแก้ว ตำบลท่าพี่เลี้ยง. อำเภอเมือง จังหวัด​สุพรรณบุรี 72000
TEL 035-523-777
ค่าห้องเดี่ยว 2950 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-