ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับเด็ก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล161 หมู่ที่ 13 ถนน ศรีเชียงใหม่-หนองสองห้อง ตำบล ท่าบ่อ อำเภอ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
TEL 042-431-015
ค่าห้องเดี่ยว 1500 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
-
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-