ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับเด็ก โรงพยาบาล ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล เกาะสมุย

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล25/25 อำเภอเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84320
TEL 077-332-657
ค่าห้องเดี่ยว 3730 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-