ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับเด็ก โรงพยาบาลจริยธรรมรวมแพทย์กระบี่

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล529 อุตรกิจ ถนน อุตรกิจ ตำบล ปากน้ำ อำเภอเมือง​กระบี่ กระบี่ 81000
TEL 075-664-455
ค่าห้องเดี่ยว 2400 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
-
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-