ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับเด็ก โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนาง

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล555 ม.5 ถนน คลองแห้ง ตำบล อ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่ 81000
TEL 075-815-555
ค่าห้องเดี่ยว 3810 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-