ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

ที่อยู่โรงพยาบาล25/14 ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
TEL 039-319-888
ค่าคลอดเอง 49000 บาท
ค่าผ่าคลอด 59900 บาท