ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลเอกชล

ที่อยู่โรงพยาบาล68/3 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง ชลบุรี 20000
TEL 038-939-999
ค่าคลอดเอง 40000 บาท
ค่าผ่าคลอด 42000 บาท