ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลสิริโรจน์

ที่อยู่โรงพยาบาล44 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัด​ภูเก็ต 83000
TEL 076-361-888
ค่าคลอดเอง 44900 บาท
ค่าผ่าคลอด 54900 บาท