ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลสมุยอินเตอร์เนชั่นแนล

ที่อยู่โรงพยาบาล90/2 หมู่ที่ 2 อำเภอเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84320
TEL 077-300-394-5
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท