ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช (ตรังรวมแพทย์)

ที่อยู่โรงพยาบาล61/39 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
TEL 075-218-988
ค่าคลอดเอง 28900 บาท
ค่าผ่าคลอด 39900 บาท