ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลบางปะกอก 1

ที่อยู่โรงพยาบาล2 ซอย สุขสวัสดิ์ 25/1 แขวง บางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
TEL 02-109-1111
ค่าคลอดเอง 31000 บาท
ค่าผ่าคลอด 48000 บาท