ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลจุรีเวช

ที่อยู่โรงพยาบาล368 ถ. แจ้งสนิท ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000
TEL 043-518-019-26
ค่าคลอดเอง 17000 บาท
ค่าผ่าคลอด 19000 บาท