ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลธีรวัฒน์

ที่อยู่โรงพยาบาล269/3 ถนนธนะผล อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000
TEL 043-811-757
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท