ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

ที่อยู่โรงพยาบาล1 ถ.พิศาลภพ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
TEL 075-626-555
ค่าคลอดเอง 36500 บาท
ค่าผ่าคลอด 49500 บาท