ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลเวียงเวช

ที่อยู่โรงพยาบาล475/5 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ สุราษฏร์ธานี, 84190
TEL 077-361-483 077-361-672
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท