ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนาง

ที่อยู่โรงพยาบาล555 ม.5 ถนน คลองแห้ง ตำบล อ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่ 81000
TEL 075-815-555
ค่าคลอดเอง 34999 บาท
ค่าผ่าคลอด 48899 บาท